Raadsvergadering en Raadpleinsessie

Raadsvergadering 

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30

Eindtijd: 19.45

Voorzitter: dhr. M.P. Dadema

Vanavond is er een Raadsvergadering om 19.30 uur met de volgende hamerstukken op de agenda:

  • Vaststellen Wijziging Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland (hamerstuk)
  • Vaststellen Bijstelling bebouwde komgrens Heeten (hamerstuk)
  •  Vaststellen Toepassen coördinatieregeling voor project verbetering verkeersveiligheid N35 Wijthmen- Nijverdal (hamerstuk)
  • Vaststellen Beleidsnota garantstellingen (hamerstuk)

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda


Raadpleinsessie

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.45

Eindtijd: 22.30

Voorzitter: dhr. M Kampman

Vanavond is er een Raadpleinsessie met de volgende punten op de agenda:

  • Vaststelling beleidsnota ‘Erven in beweging’ (bespreekstuk)
  • Vaststellen verordening afvalstoffenheffing 2018 (bespreekstuk)
  • Vaststellen tarieven en verordening onroerende zaakbelasting 2018 (hamerstuk)
  • Deelname experiment centraal tellen van de stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing en referendum ‘Nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten’ op 21 maart 2018 (hamerstuk)

Voor de volledige agenda ga naar de volgende link:   Agenda

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk