Raadsvergadering en Rond de tafel

Donderdagavond zijn er twee geplande vergaderingen:


Raadsvergadering (digitaal) om 19.30 uur met de volgende onderwerpen:

  • Vaststellen verordening OZB 2021 (hamerstuk)
  • Vaststellen verordening tot 1e wijziging van Verordening op de heffing en de invordering van Precariobelasting 2020 (hamerstuk)

Klik hier voor de agenda:   Agenda


Rond de Tafel aansluitend aan de Raadsvergadering met het volgende onderwerp:

  • Uitkomst verificatie ontwerp alternatief 1 ‘N35 laag’ Knooppunt Raalte

Klik hier voor de agenda:  Agenda

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 17 december 2020 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden.


Beide vergaderingen zijn te volgen via de livestream:  Live

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk