Raadsvergadering en Rond de Tafel

Donderdagavond 29 oktober is er een Raadsvergadering (19.30 uur) en een Rond de Tafeloverleg (19.45 uur).

Locatie: Gemeentehuis Raalte

Raadsvergadering

Voorzitter: dhr. Martijn Dadema

Er staat een onderwerp op de agenda:

  • Vaststellen Koersdocument corona (hamerstuk)

Agenda

 

Rond de Tafeloverleg

Voorzitter: dhr. Mark Kampman

Er staan twee onderwerpen op de agenda:

  • Raadsvoorstel programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
  • Raadsvoorstel belastingverordeningen 2021 (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

Agenda

Meepraten of bijwonen van de vergaderingen is door de coronamaatregelen niet mogelijk. Als je wilt meepraten, kun je jouw bijdrage tot uiterlijk 29 oktober 12.00 uur mailen naar  http://griffie@raalte.nl  De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

Beide vergaderingen zijn te volgen via:  Live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk