Raadsvergaderingen gemeente Raalte

Morgen, 10 november zijn er twee raadsvergaderingen.

De begrotingsbehandeling wordt verdeeld over twee vergaderingen:

In de middag vanaf 14.00 wordt vergaderd in twee termijnen waarbij ook moties en amendementen ingediend kunnen worden.
Na deze bespreking wordt de vergadering gesloten.

’s Avonds is er om 19.30 uur een digitale besluitvormende vergadering waarbij alleen over moties, amendementen en de collegevoorstellen wordt gestemd.
Beide vergaderingen zijn te volgen via de livestream: https://raalte.notubiz.nl/live

Agenda Raadsvergadering middag

Agenda Raadsvergadering avond

Interessant? Deel het direct met uw netwerk