Raalte armoedevrij in 2020

2020 : Raalte Armoedevrij.

In 2020 kent Raalte geen armoede meer. Dat is de ambitie die vier vrijwilligersorganisaties en de gemeente Raalte samen willen realiseren. Om deze ambitie te onderstrepen tekenden de voorzitters Jan Viscaal van Humanitas Raalte, Jos van den Born van de Stichting Leergeld Salland, Jan van der Werff van de  Stichting Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Frans Rouwenhoff van de Voedselbank Raalte e.o. en  wethouder Jacques van Loevezijn van de gemeente Raalte op 18 maart 2016 het Convenant Raalte Armoedevrij.

IMG_2019 IMG_2021

Het convenant is de aanzet tot een nauwere samenwerking tussen deze partners. Ze willen de ondersteuning van mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk oppakken, om met inzet van deze mensen zelf, tot een oplossing te komen. Het doel is dat iedere inwoner die (tijdelijk) te weinig middelen van bestaan hulp krijgt en dat iedereen, inclusief kinderen, mee kan blijven doen in de samenleving en niet buitenspel komen te staan.

Platform Samen Sterk in Raalte

Het convenant werd getekend op de jubileumviering van Humanitas Steunpunt Thuisadministratie Raalte, dat vrijdagmiddag bij de Leeren Lampe haar tienjarige bestaan vierde met een conferentie onder de titel “Help…hoe word en blijf ik financieel gezond ?!”

Namens GB waren Silvia Nikamp, Herman vd Berg en Mark Kampman aanwezig.

De ondertekening van het convenant vormde de afsluiting de conferentie en tevens de start van het Platform Samen Sterk in Raalte. Hiermee willen de vijf partners ook andere organisaties en groepen burgers verenigen om een bijdrage te leveren aan een Armoedevrij-Raalte.

Jaarlijkse bijeenkomst

Het platform organiseert jaarlijks een bijeenkomst en presenteert daarin presenteren welke concrete activiteiten door ieder van de deelnemers zijn uitgevoerd en welke nieuwe activiteiten op de rol staan. Samen vormen deze activiteiten de jaarlijks op te stellen Lokale Sociale Agenda. Het platform Samen Sterk in Raalte hoopt later dit jaar haar eerste bijeenkomst te organiseren.

Meer informatie

Organisaties die meer willen weten kunnen contact opnemen met Humanitas: humanitas@raalte.nl

Interessant? Deel het direct met uw netwerk