Raalte Duurzaam 2050 goed op weg

In 2013 heeft de gemeente Raalte uitgesproken te gaan voor een Duurzaam Raalte in 2050. Dit is een ambitieuze doelstelling. Ieder jaar informeert het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad hierover; nu met de jaarrapportage 2014. Hieruit blijkt dat Raalte op de goede weg is. Wethouder Frank Niens:’ Ik ben blij verrast met de grote hoeveelheid activiteiten op het gebied van duurzaamheid. Mooie voorbeelden zijn het installeren van zonne-energie bij scholen en agrariërs en duurzaamheidsactiviteiten die opgezet zijn vanuit de plaatselijke belangen. Duurzaamheid is meer dan energiebesparing en energieproductie.  Duurzaamheid gaat ook over sociale duurzaamheid, economie en ook onze leefomgeving.‘

Index

Uit de Gemeentelijke Duurzaamheid Index (GDI) blijkt dat Raalte hoog scoort.  Deze GDI is een instrument waarbij cijfers over het welzijn van de mens, het welzijn van de omgeving (natuur en milieu) en het welzijn van de economie gemeten worden en vervolgens vertaald worden in een score. Raalte staat in Nederland op de 30ste plaats en in Overijssel op de 4e plaats.

Activiteiten

Een mooie stimulans om door te gaan en de uitdaging aan te gaan om bij te dragen aan een eigen duurzame omgeving. De afgelopen periode zijn tal van initiatieven in de gemeente geweest om te zorgen voor een Duurzaam Raalte. Scholen, dorpshuizen en agrarische ondernemers hebben zonne-panelen aangelegd en energiebesparende maatregelen getroffen. De plaatselijke belangen van Mariënheem en Luttenberg hebben een actie gehouden om LED-verlichting te promoten. Er zijn energiescans uitgevoerd bij sportclubs en het energieloket is nog steeds toegankelijk voor alle inwoners van Raalte. Hier kan informatie verkregen worden over energiebesparende maatregelen premies en leningen. Het programma Mooi Schoon heeft zijn effect binnen de gemeente doordat in Heeten een supergroep vrijwilligers is ontstaan die zelf actie onderneemt om het dorp schoon te houden.

Gemeente

De gemeente zelf werkt aan de duurzaamheid van haar eigen vastgoed en omgeving. Er worden zonnepanelen geïnstalleerd op het gemeentehuis, er wordt gewerkt aan duurzaam verlichten en de gemeente draait volop mee in Salland Deal waarbij met name gewerkt wordt aan waterkwaliteit en berging gecombineerd met wensen voor natuur en milieu maar ook voor de economie.

Samen met inwoners, bedrijfsleven, stichtingen en verenigingen hoopt Raalte haar ambitie te realiseren en volgend jaar weer deze GDI score te bereiken, of hoger.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk