Raalte Gezond bestaat 10 jaar!

De afgelopen 10 jaar heeft Raalte Gezond vele mooie initiatieven opgeleverd binnen alle dorpen van de gemeente Raalte, zoals de gezonde weken op scholen, moestuinprojecten, gezonde sportkantines en de Kidsbeweegroute in het Drostenkamp in Raalte. Wethouder Gerria Toeter: “Samen gaan we voor een gezond en sportief Raalte. Prachtig om te zien dat er al zoveel mooie initiatieven in de dorpen zijn ontstaan, omdat organisaties binnen Raalte Gezond elkaar weten te vinden en samenwerken. We blijven dit graag als gemeente stimuleren en faciliteren.”

Raalte Gezond is een samenwerking van verschillende organisaties: van zorg- en sportorganisaties tot scholen en bedrijven. Binnen dit netwerk staat kennis delen en elkaar versterken centraal. Samen ondersteunt Raalte Gezond al 10 jaar initiatieven en activiteiten via gezondheidsverkiezingen en subsidies die bijdragen aan fitte en gezonde inwoners, van jong tot oud.

Initiatieven mogelijk maken

Zowel landelijk als lokaal komt er extra aandacht voor sport en gezondheid. Vorig jaar is een lokaal sportakkoord afgesloten en met de partijen vanuit Raalte Gezond wordt gewerkt aan het sluiten van een preventie akkoord. Met het sluiten van deze akkoorden wordt ook (opnieuw) geld vrijgemaakt om initiatieven van inwoners en organisaties mogelijk te maken die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Trots op deze mijlpaal

Alle partners van Raalte Gezond zijn trots op deze mijlpaal van 10 jaar Raalte Gezond en zetten de ingezette beweging op weg naar een Vitaal Raalte. Om dit te vieren is een video gemaakt met een aantal bijzondere initiatieven die vanuit Raalte Gezond ondersteund zijn. De video is te vinden op www.raalte.nl/raaltegezond.

Ook een goed idee?

Heb je ook een goed initiatief of een leuk idee dat bijdraagt aan bewegen of gezonde leefstijl? Meld je aan via www.raalte.nl/raaltegezond en wellicht kan jouw idee financieel ondersteund worden.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk