Raalte krijgt een Burgerpanel

Een lang gekoesterde wens van de fractie van GemeenteBelangen Raalte gaat in vervulling. GemeenteBelangen heeft in november 2019 een motie ingediend om in Raalte een burgerpanel  van de grond te krijgen. Dit was een lang gekoesterde wens van onze partij. Zo kan er nog beter worden ingespeeld op de wensen en ideeën die  bij de inwoners leven en hen zodoende bij belangrijke zaken betrekken.

Het meer invloed geven aan inwoners, en het verbeteren van burgerparticipatie, zijn belangrijk volgens GemeenteBelangen voor een goede oordeelsvorming, goede besluitvorming en voor de betrokkenheid van de inwoners bij het bestuur.

Belangrijk hierbij is dat de doelgroep divers is zo stond in de motie. Jong en oud, laaggeletterden, migranten en vanuit alle inkomensgroeperingen.

De motie is hier te lezen:

Interessant? Deel het direct met uw netwerk