Raalte krijgt een Kindergemeenteraad!

Donderdagavond 19 oktober heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel van de fractie van GemeenteBelangen om een kindergemeenteraad in te stellen in Raalte.

Van alle zeventien basisscholen en de twee speciale basisscholen in onze gemeente kunnen de groepen 6,7 en 8 een medeleerling kiezen die namens de school plaatsneemt in deze raad.

“De gemeenteraad vind het belangrijk om kinderen te betrekken bij de politiek. Niet alleen om inzicht te geven aan de kinderen, klasgenootjes en ouders/verzorgers hoe de gemeentepolitiek werkt, maar ook om te horen hoe de kinderen er over denken. Daarnaast hopen en verwachten we vooral dat de kinderen zelf ideeën en onderwerpen aandragen over wat er bij hen speelt‘ aldus Mark Kampman, raadslid van GemeenteBelangen. Burgerschapsontwikkeling hoort bij het onderwijs en de Kindergemeenteraad sluit hier prima bij aan.

Nu de gemeenteraad het besluit heeft genomen, kan een start worden gemaakt met de invulling hiervan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk