Raalte op weg naar aardgasvrij wonen

In 2050 worden alle woningen en gebouwen in Nederland, ook in de gemeente Raalte, verwarmd zonder aardgas. Dit doen we om de uitstoot van broeikasgassen terug te brengen en zo klimaatverandering tegen te gaan. Hoe zien de stappen van de gemeente Raalte op weg naar een aardgasvrije gemeente eruit? Het college van burgemeester en wethouders stelt in de Warmtevisie een koers voor aan de gemeenteraad. Deze koers bestaat globaal uit drie sporen: (1) het verminderen van de warmtevraag door woningen en gebouwen te isoleren, (2) op termijn over op aardgasvrije alternatieven door individuele warmteoplossingen per gebouw toe te passen en (3) te blijven ontwikkelen.

Wethouder Frank Niens:

“De warmtevisie geeft houvast en beantwoordt de vraag: wat kunt u nu al doen om aardgasvrij-ready te worden? Dat begint altijd met het besparen van energie en het isoleren van uw woning. Als u er klaar voor bent kunt u overstappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. Ik kan u van harte aanbevelen om contact op te nemen met het Duurzaam Bouwloket. De energievakmannen helpen u met gratis advies om de eerste stap te zetten.”

Iedereen isoleert

De komende jaren zetten we in op het verminderen van de warmtevraag. Zo hoeft er ook minder warmte te worden opgewekt. Dit betekent dat de gemeente woning- en gebouweigenaren stimuleert om hun woning te isoleren.

Het alternatief voor aardgas

In alle dorpen en wijken in de gemeente Raalte blijkt dat individuele oplossingen per woning of gebouw het meest betaalbaar zijn. Dit betekent dat relatief nieuwe woningen en gebouwen die te isoleren zijn naar energielabel A of B de overstap kunnen maken naar volledige elektrische verwarming met behulp van een warmtepomp. Voor woningen die minder goed te isoleren zijn is een hybride warmtepomp een goede oplossing. U verwarmt uw woning dan voor een groot deel van het jaar elektrisch met de warmtepomp. Wanneer het te koud is, schakelt uw bestaande gasketel bij.

Ontwikkeling

De eerste stappen op weg naar aardgasvrij wonen zijn duidelijk. Ondertussen blijft de gemeente Raalte de ontwikkelingen volgen in techniek, financiële regelingen en wetgeving en past samen met betrokkenen de koers van de Warmtevisie hierop aan.

Uitgangspunten

Aardgasvrij wonen is een opgave die de hele samenleving aan gaat. Daarom zijn de zorgen, kansen en ideeën van inwoners en gebouweigenaren gevormd tot de uitgangspunten van de Warmtevisie. De weg naar aardgasvrij wonen moet haalbaar en betaalbaar zijn, gezamenlijk en betrokken plaatsvinden, met duurzame en betrouwbare alternatieven en tot slot vraagt het flexibiliteit en leren omgaan met onzekerheden.

Meer informatie

Ga voor de volledige Warmtevisie, de opbrengst van de inwonersconsultatie en hulp bij het besparen van energie naar  http://www.raalte.nl/aardgasvrij

Interessant? Deel het direct met uw netwerk