Raalte start onderzoek naar tevredenheid over dienstverlening

De gemeente Raalte start het tweejaarlijkse onderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. Het landelijke onderzoek ‘Waar Staat je Gemeente’ richt zich op de gemeentelijke dienstverlening en thema’s als het woon- en leefklimaat, de relatie inwoner – gemeente, en zorg en welzijn. In de week van 26 november krijgen 2.100 inwoners uit de gemeente Raalte een vragenlijst met een uitnodigingsbrief om deel te nemen. “Met dit onderzoek willen we onze prestaties meten in de tijd en vergelijken met andere gemeenten. De resultaten nemen we zeer serieus en gebruiken we om onze dienstverlening verder te verbeteren”, aldus burgemeester Martijn Dadema.

Het onderzoek bestaat uit een schriftelijke vragenlijst, die de deelnemers ook digitaal kunnen invullen. Ook is voor een aantal weken een enquêteur in de publiekshal aanwezig om de bezoekers naar hun ervaring met de gemeentelijke dienstverlening te vragen.

Aanleiding onderzoek

“In de ontwikkeling van Raalte tot een gewaardeerd partner staat dienstverlening hoog in het vaandel”, geeft Dadema aan. “Jezelf constant verbeteren en open staan voor de feedback van inwoners zijn daarbij belangrijke onderdelen. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk inwoners de vragenlijst invullen, zodat we een zo goed mogelijk beeld krijgen.”

Vervolg en resultaten

Voor het onderzoek is een zogenaamde representatieve steekproef van 2.100 inwoners genomen om een betrouwbaar beeld neer te kunnen zetten. Dit betekent dat deze inwoners persoonlijk worden aangeschreven. Hun antwoorden worden anoniem verwerkt. De resultaten zijn naar verwachting begin januari bekend. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau Moventem.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk