Raalte stelt 115 visiemakers aan

In Raalte maken we samen een omgevingsvisie. Daarom stelden we een vacature voor visiemakers. We zochten naar mensen met energie en een frisse blik om samen met ons antwoorden te vinden. Antwoorden op vragen over de toekomst van ons buitengebied, het aantrekkelijk en leefbaar houden van bestaande wijken en dorpen en onze positie in de regio. En die energie is er zeker! Maar liefst 115 gegadigden meldden zich aan voor deze vrijwillige functie.

De visiemakers investeren vier avonden om met ons te werken aan een visie op de toekomst van onze leefomgeving. Hoe ziet de horizon van Raalte er in 2040 uit? Dit doen zij door één of meerdere kernopgaven samen met collega-visiemakers en vakexperts van de gemeente uit te werken. Aan de hand van inhoudelijke informatie en scenario’s gaan zij in gesprek.  Ook consulteren zij een breder publiek. De toekomstbeelden die we samen ontwikkelen en eventuele dilemma’s leggen we in het najaar voor aan de gemeenteraad. Zij zijn verantwoordelijk om de visie van de gemeente Raalte vast te stellen en eventuele dilemma’s af te wegen.

De visiemakers wonen, werken of recreëren allemaal in de gemeente Raalte. Het zijn dromers, doeners of denkers die open staan voor het gesprek met anderen.

De kernopgaven
Luistervinken spraken met 1079 inwoners over wat zij belangrijk vinden voor de toekomst van hun omgeving. Hieruit heeft de gemeenteraad drie kernopgaven vastgesteld.

  1. De eerste gaat over het buitengebied. Daar willen we van alles; ruimte voor boeren, ruimte om duurzame energie op te wekken, maar ook ruimte voor toerisme, ondernemen én wonen. En dat brengt een andere dynamiek: hoe gaan we hier mee om? Hoe geven we vorm en invulling aan de ontwikkelingen in het buitengebied, zodat het een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren?
  2. “Ik wil hier gewoon prettig kunnen blijven wonen!”, dat hoorden we het vaakst. Maar veel wijken zijn al zeker 40 jaar oud. We staan ook voor grote klimaat en energie-uitdagingen. De tweede opgave is daarom: hoe houden we onze wijken en dorpen leefbaar, sociaal sterk en levensloopbestendig?
  3. En de laatste opgave zijn de voorzieningen in onze gemeente en onze positie in de regio. Wie zijn we en welke kansen willen we benutten als het gaat om leven, werken, ondernemen en recreëren in onze gemeente?
Interessant? Deel het direct met uw netwerk