Raalte stelt voor om precariobelasting 2020 te schrappen

De horeca is één van de hardst getroffen sector door de coronacrisis en de situatie voor deze sector is nog steeds zorgelijk. Daarom stelt het college van de gemeente Raalte aan de gemeenteraad voor om voor het jaar 2020 geen precariobelasting te heffen voor horecaondernemers, ook niet voor de uitbreiding van zomer- en winterterrassen.

Wethouder Melenhorst: ‘We zien dat ook in onze gemeente horecaondernemers hard getroffen worden. We willen er zijn voor onze ondernemers door mee te denken hoe ze deze periode door kunnen komen. Eerder deden we dit door uitbreiding van terrassen en winterterrassen toe te staan. Nu stellen we ook voor om geen precariobelasting te heffen. We hopen er op deze manier te kunnen zijn voor ondernemers en roepen hen om op zorgen te blijven delen met ons.’

De gemeente Raalte heeft financiële middelen vanuit het Rijk ontvangen om naar eigen inzicht gemiste inkomsten van de precariobelasting, marktgelden en de leges voor evenementen te kunnen compenseren. Deze middelen zijn gegeven voor de periode van 1 maart 2020 tot en met 1 juni 2020.

Wethouder Niens licht het voorstel van de gemeente Raalte toe: ‘We stellen voor aan de gemeenteraad om het hele jaar geen precariobelasting in rekening te brengen. Daarnaast stellen we voor om één kwartaal van dit jaar geen marktgelden in rekening te brengen en de rijkscompensatie in te zetten om de gemiste inkomsten van leges voor evenementen op te kunnen vangen.’

Interessant? Deel het direct met uw netwerk