Raalte vraagt gemeenteraad kernopgaven omgevingsvisie vast te stellen

Raalte klaar voor volgende stap omgevingsvisie

De toekomst van het buitengebied, het aantrekkelijk en leefbaar houden van onze bestaande wijken en dorpen én de optimale randvoorwaarden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren in onze mooie gemeente. Dat zijn de thema’s die we na een uitgebreide inventarisatie met de samenleving, ketenpartners en vakexperts voorstellen aan de gemeenteraad om te beschouwen en vast te stellen.

In Raalte maken we samen een omgevingsvisie. Na een brede inventarisatie en gesprekken met 1079 inwoners, zijn we klaar om een volgende stap te zetten. Uit alle oogst zijn drie kernopgaven gedefinieerd. We vragen de gemeenteraad nu om deze opgaven te beschouwen en vast te stellen om verder uit te werken in een open proces met inwoners, ondernemers en partners. Zo werken we toe naar een omgevingsvisie die de gemeenteraad in het najaar kan vaststellen.

Het voorstel is de volgende drie kernopgaven vast te stellen als centrale opgaven van de omgevingsvisie:

  1. Hoe geven we vorm en invulling aan de ontwikkelingen in het Buitengebied, zodat het een prettige plek blijft om te wonen, werken, ondernemen en recreëren?
  2. Hoe zorgen we dat bestaande wijken en kernen leefbaar en aantrekkelijk blijven?
  3. Hoe creëren we de optimale randvoorwaarden voor wonen, werken, ondernemen en recreëren in Raalte?

Over de omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een instrument in de nieuwe omgevingswet. Deze visie gaat over hoe wij willen dat onze toekomstige leefomgeving er uit ziet? Wat is ons DNA en hoe richten we samen de leefomgeving in. De visie is straks de leidraad bij afwegingen in de gemeenteraad, maar helpt ook inwoners bij het ontwikkelen van een initiatief.

Lees meer op:  Leefomgeving 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk