Raalter statushouders ondertekenen participatieverklaring

Vorig jaar zijn er 90 statushouders in de gemeente Raalte komen wonen. Dit zijn nieuwe inwoners die een verblijfsvergunning hebben. Op 9 maart 2017 heeft een groep van 35 nieuwe inwoners de participatieverklaring ondertekend. Hiermee verklaren zij de waarden van onze Nederlandse samenleving te kennen en deze te respecteren.

Tijdens de bijeenkomst bleek dat de statushouders de normen en waarden niet alleen kennen, maar was er ook veel energie om mee te werken en participeren in onze samenleving. Dat doen ze al door bijvoorbeeld lid te zijn van een sportvereniging, vrijwilligerswerk te doen in de zorg of mee te doen aan NLdoet.

Wethouder Jacques van Loevezijn was bij de ondertekening aanwezig: “Ik wil alle inwoners van onze gemeente oproepen om onze nieuwe inwoners te helpen en te betrekken bij activiteiten in de buurt en hun mogelijkheden te bieden voor (vrijwilligers)werk. Op deze manier kunnen ze zo snel mogelijk meedoen in onze samenleving.”

Interessant? Deel het direct met uw netwerk