Reactie Brief Stikstof

Samen beleid maken met respect en toekomstperspectief voor iedereen.

Evenwichtig beleid met respect voor natuur en leefomgeving, maar ook met respect en toekomstperspectief voor agrarische ondernemers en hun gezinnen. Haagse bestuurders hebben voor de zoveelste keer weer eens een aantal regels middels een brief over de schutting gegooid. Steeds meer wordt duidelijk hoe groot de afstand is tussen Den Haag,  de inwoners en de mensen die het moeten uitvoeren op de werkvloer op lokaal niveau, zoals de provincies en gemeenten.

Het kan niet zo zijn dat een sector die Nederland na de oorlog in recordtempo van voldoende goed en veilig voedsel heeft voorzien en daarnaast decennialang ons prachtige landschap heeft onderhouden, nu met één beleidsnotitie wordt weggevaagd. Doe maar eens mee aan een fietsroute door het prachtige Salland of loop mee met een pelgrimstocht door de prachtige Sallandse natuur. Ondernemers met bedrijven waar hele gezinnen hun ziel en zaligheid in hebben gelegd. Ze hebben altijd ingespeeld op overheidsbeleid als het ging om specialisatie, effencessie en volumegroei. Boeren herinneren zich allemaal nog wel de tijd van de Rijks landbouwvoorlichting. Ze hebben zich steeds weer aangepast aan alle nieuwe regels en wetten en hebben daar enorme investeringen voor gedaan. In de hele wereld wordt deze sector gerespecteerd. Om deze ondernemers nu als schuldige aan te wijzen of in grote onzekerheid te laten verkeren door weer een nieuw beleid verdienen ze niet.

GemeenteBelangen roept alle lokale en provinciale bestuurders op duidelijk te maken dat dit beleid veel te ver gaat en op geen enkele manier recht doet aan de doelstellingen om ervoor te zorgen dat er toekomstperspectief en duidelijkheid is voor een sterke, gezonde en duurzame sector met respect voor onze agrarische ondernemers. Dit is een brief met alleen maar duidelijkheid voor een ordinaire opkoop. Daar was de 25 miljard die de tweede kamer beschikbaar heeft gesteld toch niet alleen voor bedoeld. Geef de gebiedsprocessen een kans. Processen waar naast natuurontwikkeling, woningbouw, recreatie en een fijne leefomgeving, ook ruimte en perspectief is voor een toekomstbestendige agrarische sector. Dat we de kans krijgen onze eigenwerk- en leefomgeving zo in te richten dat er perspectief is voor iedereen en daarbij met respect voor onze voedselproducenten.

Dit kan niet altijd zonder pijnlijke keuzes. Maar dan moeten we daar wel allemaal een bijdrage aan leveren, ook in het Salland. Het kan niet zo zijn dat de koeien die in de wei lopen en Salland daardoor mede zo mooi maken, worden weggevaagd door de heilige koeien (auto’s en vliegtuigen) die door Den Haag gekoesterd worden.

Er zijn in Raalte al mooie voorbeelden van succesvolle gebiedsprocessen. Denk aan de omgevingsvisie die we met 115 visiemakers gemaakt hebben of het gebiedsproces rond het Boetelerveld wat recentelijk is afgerond. We willen als GemeenteBelangen graag onze bijdrage leveren om samen met alle belanghebbenden ook dit gebiedsproces tot een succes te maken. Laten we hopen dat ze ons daar in Den Haag de ruimte voor geven!

Jan Schokker

Fractievoorzitter GemeenteBelangen Raalte

Interessant? Deel het direct met uw netwerk