Realisering ‘Hart van Heino’

Hart van Heino gerealiseerd; samenwerking met initiatiefgroep Hart voor Heino, SallandWonen en gemeente Raalte

In het centrum van Heino wonen nu mensen op een plek, waar eerst de gemeenteraad vergaderde en de ambtenaren van Heino hun werkplek vonden. Het voormalige gemeentehuis van Heino is verbouwd tot een woongebouw met 13 appartementen. Alle appartementen zijn inmiddels verhuurd. De gemeente start nu met de herinrichting  van het plein en de directe omgeving. Hiermee ondergaat het hart van Heino een metamorfose. Natuurlijk is er eerst nog wat overlast. Zo moet de markt verplaatst, maar in de zomer kan iedereen het prachtige resultaat bewonderen. De initiatiefgroep Hart voor Heino, SallandWonen en de gemeente Raalte hebben een prachtig woongebouw met bijpassende open ruimte in het hart van Heino gerealiseerd. Op 19 december 2015 is het woongebouw officieel geopend en hebben honderden belangstellenden een kijkje genomen op de Open Dag. Na jaren leegstand is de projectgroep blij dat het voormalige gemeentehuis in Heino en de directe omgeving door de goede samenwerking is herontwikkeld.

In de raadsvergadering van 26 september 2013 is een motie aangenomen waarin het college opdracht kreeg een projectgroep te formeren om ideeën voor de locatie uit te werken. De projectgroep is samengesteld uit de initiatiefgroep Hart voor Heino, met een vertegenwoordiging van verschillende belangengroepen, gemeente Raalte en SallandWonen. De initiatiefgroep Hart voor Heino heeft het voortouw genomen om alle partijen bij elkaar te krijgen; Arnoud Wierdsma heeft als onafhankelijk voorzitter de projectgroep geleid. De gezamenlijke doelstelling was om te komen tot een breed gedragen plan, dat de vitaliteit en kwaliteit van het centrum van Heino zou verhogen. Gezamenlijk is een visie, het masterplan ontwikkeld, voor zowel het openbaar terrein als het gebouw.

Uitdaging voor de projectgroep was om met instandhouding van het bestaande casco een gebouw te creëren die deze plek nieuw elan geeft en waarin mensen prettig wonen. Met bewustzijn voor de geschiedenis en met respect voor de originele ontwerpfilosofie. Het gebouw is immers de belangrijkste wand van het brinkplein, zeer bepalend voor de beleving van het plein. De creatieve inbreng van architect Herman Zwijnenberg uit Wijhe heeft geresulteerd in een ontwerp dat zich als vanzelfsprekend tussen de omliggende bebouwing voegt. De eerste verdieping heeft een nieuwe (geprefabriceerde) gevel gekregen en de gevel op de begane grond is geschilderd. De schijnhoeken zijn bedoeld als knipoog. De projectgroep heeft het nieuwe woongebouw de naam Hart van Heino gegeven.  De naam is drieledig en heeft betrekking op de samenwerking (met initiatiefgroep Hart voor Heino), de locatie en de betekenis die het gebouw voor het dorp heeft.

Het woongebouw: Hart van Heino

Alle appartementen in het woongebouw,  bestaande uit 13 huurappartementen, 7 op de begane grond en 6 op de verdieping, zijn inmiddels verhuurd. 12 appartementen hebben 2 slaapkamers en 1 appartement heeft 3 slaapkamers. Alle appartementen zijn voorzien van een 2e toilet in de badkamer. De appartementen zijn ruim. De woonoppervlakten variëren van 85 tot 150 m2, exclusief de individuele berging in de kelder. Elke woning heeft een buitenruimte, óf een terras óf een balkon. Er is een grote fietsenberging en ruimte om scootmobiels op te stellen.

Voorjaar 2016 start inrichting openbare ruimte

In het voorjaar van 2016 start de gemeente de werkzaamheden aan de  openbare ruimte. Ze gaat het plein meer kwaliteit geven en in overeenstemming brengen met de woonfunctie van het gebouw. Zo wordt er een groene bies aan de bebouwingskant gecreëerd die meer rust, ruimte en privacy voor de bewoners biedt, maar ook het Dorpshuus ruimte houdt voor een terras. Met het aanbrengen van zitelementen en een mooie bestrating krijgt de ruimte een pleinachtige uitstraling. Ook de Dorpsstraat wordt hier visueel in meegenomen door de randen van het plein te accentueren over de Dorpsstraat heen. Het multifunctionele gebruik van het plein blijft gewaarborgd; parkeren, de markten en de evenementen blijven op het plein plaatsvinden. Het aantal parkeerplaatsen is wat uitgebreid en is gedeeltelijk verplaatst naar de hof aan de achterzijde. Het parkeren aan de hof wordt toegankelijker gemaakt via de Marktstraat.

Parkeerconvenant

Bij de planontwikkeling is aandacht besteed aan het voorkomen van parkeerproblemen rondom het gebouw. In de projectgroep is besloten om een parkeerconvenant op te stellen. Het doel hiervan is om parkeerplaatsen die gunstig gelegen zijn ten opzichte van detailhandel en horeca, zoveel mogelijk beschikbaar te houden voor winkelend publiek. In het huurcontract is daarom opgenomen dat, als huurders één of meerdere auto’s hebben, ze deze aan de achterzijde van het woongebouw moeten parkeren. Dat geldt ook voor bezoek. Daardoor blijven de parkeerplaatsen aan de voorzijde van het woongebouw beschikbaar voor winkelend publiek.

Planning

Fasering herinrichting openbare ruimte:

Fase 1 Marktplein opbreken en herinrichten:                  1 maart t/m eind april 2016

Fase 2 Dorpstraat:                                                       medio april tot begin mei

Fase 3 Achterzijde appartementengebouw:                    begin mei tot begin juni

Fase 4 Achterzijde Dorpshuus en Marktstraat:               eind mei tot medio juni

Interessant? Deel het direct met uw netwerk