Reclamebelasting

College van B&W stelt voor om reclamebelasting gedeeltelijk kwijt te schelden

In het centrumgebied van Raalte heft de gemeente reclamebelasting. Deze belasting bestaat uit twee delen: de tegemoetkoming betaald parkeren en de voeding van het ondernemersfonds. Het college van B&W van de gemeente Raalte stelt de gemeenteraad voor om het deel van de reclamebelasting voor de tegemoetkoming betaald parkeren in 2021 kwijt te schelden.

De horeca en detailhandel worden hard geraakt door de coronamaatregelen. De gedwongen sluiting heeft grote impact. Daar waar mogelijk ondersteunt de gemeente Raalte ondernemers. Met het niet in rekening brengen van de kosten voor het afschaffen van het betaald parkeren wil het college centrumondernemers in Raalte tegemoetkomen. Het gaat om een flinke lastenverlichting van €75.000,-. Dit is meer dan de helft van de totale reclamebelasting.

De gemiste inkomsten worden gedekt vanuit de gemeentelijke stelpost corona 2021. Het gedeelte van de reclamebelasting voor de voeding van het ondernemersfonds zal volgens het voorstel wel worden geïnd. Dit bedraagt €65.000,-. Het ROV gebruikt dit fonds voor (promotionele) activiteiten.

Besluitvorming door gemeenteraad
Het college van B&W heeft eerder besloten om de aanslag reclamebelasting in verband met de coronacrisis tot nader bericht uit te stellen. Ondernemers in het centrumgebied van Raalte ontvingen daarom geen aanslag reclamebelasting. Inmiddels ligt er een plan op tafel over hoe om te gaan met het innen van de reclamebelasting van 2021. De gemeenteraad neemt hier in het voorjaar een besluit over. De betreffende ondernemers zullen daarna worden geïnformeerd.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk