Reconstructie Ganzeboomlaan-Mettingenlaan

Start voorbereidende onderzoeken half augustus

Na de bewonersavond van 25 mei 2016 is de gemeente Raalte begonnen met de technische uitwerking van het plan voor de reconstructie van de Ganzeboomlaan-Mettingenlaan. Hiervoor gaat de gemeente vanaf 15 augustus tot 15 september 2016 een drietal verkennende onderzoeken uitvoeren.

Ganzeboomlaan-Mettingenlaan

Onderzoeken

  • Niet Gesprongen Explosieven (NGE): Aangezien het hier om een zone langs het spoor gaat, bestaat de mogelijkheid dat NGE worden aangetroffen. Mocht dit het geval zijn, dan worden aanwonenden over het vervolg traject geïnformeerd.
  • Asfaltonderzoek: om de bestaande asfaltopbouw en dikte te kunnen bepalen worden boorkernen geboord in de bestaande asfalt wegen en fietspaden.
  • Het graven van ‘proefsleuven’ om de exacte ligging van de ondergrondse infra (kabels en leidingen) te bepalen.

Bereikbaarheid

Het NGE-onderzoek en het  graven van proefsleuven  worden buiten de hoofdrijbaan uitgevoerd en geven geen verkeersoverlast.  Echter, tijdens het asfaltonderzoek zijn zowel de rijbaan als de fiets- voetpaden tijdelijk gestremd. Met een rijdende afzetting wordt het verkeer gedurende de werkzaamheden geregeld.

Hoe verder?

Afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken, start de gemeente nog eind 2016 met de reconstructie van de Ganzeboomlaan-Mettingenlaan.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk