Regionale woonafspraken

Regionale woonafspraken; Raalte bezint zich op woningbouwprogrammering

Begin 2016 zijn nieuwe woonafspraken met de provincie Overijssel gemaakt. De provincie heeft daarbij vastgesteld dat er in de provincie te veel woningbouwplannen zijn en dat het aantal plannen moet worden verminderd.  Gemeenten mogen vanaf nu niet meer woningen in bestemmingsplannen vastleggen dan dat er aangetoonde behoefte is. Dit besluit heeft grote gevolgen voor gemeenten in Overijssel en is voor Raalte aanleiding om de woningbouwprogrammering kritisch tegen het licht te houden.

Nog groei in Raalte

De komende tien jaar is in gemeente Raalte nog wel behoefte aan nieuwe woningen. Daarom zijn op diverse locaties bestemmingsplannen voor nieuwe woningen vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan de nieuwbouwwijken Salland II, Franciscushof of de Veldegge. In de gemeente Raalte hebben we ongeveer net zoveel woningen in bestemmingsplannen opgenomen als dat er behoefte is.  Als we echter nog nieuwe plannen ontwikkelen of initiatieven honoreren, moet er gezien het provinciale besluit eerst op een andere locatie bestemmingsplancapaciteit worden geschrapt. Wethouder Wout Wagenmans: ’Door nu in het type woningen te snijden waar weinig vraag naar is, maken we ruimte voor initiatieven die wel afgezet worden. Zo spelen we in op de vraag uit de markt.’

Nieuwe initiatieven

Zaken als vergrijzing, langer zelfstandig thuis blijven wonen en de toename van 1 en 2 persoonshuishoudens maakt dat er in de toekomst behoefte zal zijn aan een ander type woning dan dat nu veelal op de uitbreidingslocaties is voorzien.

Het college stelt daarom voor  om in de huidige programmering een aantal woningen te schrappen. Zo worden nieuwe woningbouwinitiatieven mogelijk gemaakt die inspelen op de vraag van nu en in de toekomst.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk