Resultaten Waar Staat je Gemeente 2018

Raalter inwoner meer tevreden over gemeente

We wonen met plezier in de gemeente Raalte. Inwoners waarderen hun omgeving met een 8.2. Ook de waardering van inwoners voor de gemeente zit in de lift. Van een 6,6 in 2016 naar een 7 in 2018. Het onderzoek ‘Waar Staat Je Gemeente’ laat zien dat Raalte op alle onderzoeksthema’s stijgt en in verhouding beter presteert dan gemeenten van vergelijkbare grootte.

Dit blijkt uit het landelijke benchmarkonderzoek Waar Staat je Gemeente waar de gemeente eind 2018 aan heeft meegedaan.

Burgemeester Martijn Dadema: “De resultaten laten zien dat we het goed doen op een groot aantal aspecten, daar ben ik oprecht trots op. Maar onze lat ligt hoog. We grijpen de resultaten aan om onze dienstverlening te blijven verbeteren. Het verschil maken voor inwoners van onze gemeente. Daar draait het om!’

De resultaten

Uit het onderzoek wordt duidelijk dat de gemeente Raalte op alle thema’s significant hoger scoort dan in 2016.

Resultaten

Over het onderzoek

De gemeente Raalte heeft eind 2018 deelgenomen aan het landelijk benchmarkingsonderzoek Waar Staat Je Gemeente (WSJG). In dit onderzoek zijn 2100 inwoners gevraagd naar maatschappelijke thema’s als het woon- en leefklimaat, de relatie burger – gemeente, de gemeentelijke dienstverlening en het thema zorg en welzijn. In totaal hebben 612 inwoners de vragenlijst ingevuld in de periode tussen 20 november en 23 december 2018. Daarnaast zijn ruim 100 baliebezoekers geënquêteerd over de klanttevredenheid van de balie.

Het rapport is te downloaden op www.raalte.nl/waarstaatjegemeente

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk