Richtlijnen zonneparken

Richtlijnen voor zonneparken. Denk je mee?

De gemeente Raalte staat voor een grote duurzaamheidsopgave. In 2050 wekken we samen met inwoners, bedrijven, verenigingen en organisaties al onze energie duurzaam op. Met alleen zonnepanelen op daken halen we dit doel niet. Daarom maken we richtlijnen voor initiatiefnemers die een zonnepark willen starten. En daarbij hebben we jouw inbreng nodig. Wat vind jij belangrijk? Laat het weten via raalte.nl/zon of ga in gesprek op 9 oktober. 

Als gemeente Raalte hebben we onszelf als doel gesteld om in 2020 20% van ons energieverbruik duurzaam op te wekken. Het doel voor 2050 is zelfs 100%. Dit betekent dat we van fossiele brandstoffen overgaan op duurzame energie. Maar, dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Door samen met inwoners, verenigingen, bedrijven en organisaties de handen ineen te slaan maken we onze gemeente de komende jaren steeds een stukje duurzamer.

De zon als duurzame energie bron

Met behulp van zonne-energie kunnen we onze eigen duurzame energie opwekken. Het leggen van zonnepanelen op daken van huizen en bedrijven is echter niet voldoende om de doelstellingen te halen. Daarom komt ook het aanleggen van zonneparken in beeld.

Richtlijnen

We willen niet ieder zonnepark toestaan. Daarom maken we richtlijnen voor initiatiefnemers. Zo vinden we het belangrijk dat een zonnepark in overleg en het liefst samen met de omgeving wordt ontwikkelt. Daarbij moet sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing van het zonnepark. Ook moet er een meerwaarde zijn voor de maatschappij, bijvoorbeeld door nieuwe natuur te ontwikkelen, de winst van het zonnepark lokaal te besteden of de landbouwstructuur in een gebied te verbeteren.

Meedenken

Om goede richtlijnen te kunnen maken willen we graag weten wat jij belangrijk vindt. We nodigen je op twee manieren uit om mee te denken:

  • Beantwoord een aantal vragen op onze website. Ga naar raalte.nl/zon
  • Kom naar de meedenkavond op 9 oktober bij Zaal Zwakenberg. We starten om 19.30 uur. Meld je aan door een mailtje te sturen naar anja.hondeveld@raalte.nl.

Vaststelling gemeenteraad

Op basis van jouw inbreng werken we de richtlijnen verder uit. De gemeenteraad bespreekt de richtlijnen aan het einde van dit jaar. Wanneer de richtlijnen zijn vastgesteld laten we een aantal projecten starten om op basis van de richtlijnen te komen tot een vergunningsaanvraag.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk