Roadsvergadering Roalte in’t dialect

Donderdagoamd 10 meert roadsvergadering um half achte ’s oamds met de volgende puntn opn agenda:

  • Vaste stellen “suppletie-uutkering Niet Esprungen Explosieven 2020-2021” (haemerstuk)
  • Vaste stellen bestemmingsplan Witteveensweg 15 Heeten (besprekstuk)
  • Vaste stellen deelnemmen onder de Umgevingswet: anwiezing van gevallen woarin
    deelnemmen verplicht is (besprekstuk)
  • Vaste stellen um een Adviescommissie Ruumtelijke Kwaliteit in te stellen (besprekstuk)
  • Vaste stellen van de Noadeel-tegemoet-komming gemeente Roalte 2022 (haemerstuk)
  • Vaste stellen bevoegdheden Road & College onder de Umgevingswet (besprekstuk)

De papperassen die d’r bie heurt, stoat op de website van de gemeenteroad. Ie weet wel:
http://www.raalte.nl/gemeenteraad Goa met oen moes (van de compjoeter) noar vergaderstukken en noar de
goeie doatum en klik doar op.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk