Roalter Akkoord 2018 – 2022

Vanavond is het Roalter Akkoord 2018 – 2022 door de gemeenteraad van Raalte vastgesteld. In dit akkoord staat beschreven waar de gemeenteraad de komende jaren op in wil zetten voor Raalte. Daarbij is allereerst gekeken naar wat de raad bindt op een negental beleidsprogramma’s.

Door te werken met stellingen uit de verkiezingsprogramma’s, de (ambtelijke) bouwstenennotitie en de mogelijkheid voor partijen om ook stellingen aan te dragen, zijn er thema’s en punten genoemd waarover de partijen het eens konden worden. Deze zijn opgenomen in dit akkoord onder de volgende beleidsprogramma’s:

  1. Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving
  2. Integraal beheer openbare ruimte
  3. Onderwijs, werk en inkomen
  4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
  5. Duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie
  6. Economie
  7. Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed
  8. Openbare orde en veiligheid
  9. Bestuur en dienstverlening

22 Raadsleden waren voor dit voorstel, alleen de fracties van GroenLinks en Lokaal Alternatief waren tegen dit voorstel.

Het Roalter Akkoord is te lezen via de volgende link: Roalter Akkoord

Interessant? Deel het direct met uw netwerk