Roalter akkoord

Locatie: Raadzaal

Aanvang: 19.30

Eindtijd: 22.30

Voorzitter: dhr. Mark Kampman

 

Vanavond is er een informatiebijeenkomst met de volgende punten op de agenda:

 1. Opening, vaststellen agenda.

 

 1. Over het Roalter Akkoord, Raalte vernieuwt

 

 1. Inhoud Roalter Akkoord, overall

 

 1. Bespreking negen programma’s

 

 1. Ruimtelijke ontwikkeling, woon- en werkomgeving
 2. Integraal beheer openbare ruimte
 3. Onderwijs, werk en inkomen
 4. Maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp
 5. Duurzaamheid, klimaatadaptie en energietransitie
 6. Economie
 7. Sport, cultuur en maatschappelijk vastgoed
 8. Openbare orde en veiligheid
 9. Bestuur en dienstverlening

 

 1. Financieel hoofdstuk.

 

 1. Sluiting
Interessant? Deel het direct met uw netwerk