Rond de tafel gesprek

Locatie: vergaderzaal De Gunne

Aanvang: 19.30

Eindtijd: 22.00

Toelichting:  Ben je geïnteresseerd in de onderwerpen en wil je hierover meepraten, kijk dan naar deze mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

Voorzitter: Dhr. H.L.H. Lammers

 

Dinsdagavond is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda:

 

Raadsvoorstel en -besluit Verordening OZB 2020

Raadsvoorstel en -besluit Verordening marktgelden 2020

Raadsvoorstel en- besluit Startnotitie Regionale Energiestrategie (RES)

De gemeente Raalte wil in 2050 energieneutraal zijn en voldoen aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Dit betekent dat in 2030 de CO2 uitstoot is gereduceerd met 49% en in 2050 met ca. 95%. Een voor de decentrale overheden belangrijk onderdeel van het akkoord is het opstellen van Regionale Energiestrategieën (RES). De raad wordt voorgesteld de Startnota Regionale Energiestrategie West-Overijssel vast te stellen, met als doel overeenstemming te hebben over het te doorlopen proces.

Nieuw evenwicht exploitatie Sportbedrijf Raalte BV

De raad heeft het college eind 2018 opdracht gegeven om maatregelen te treffen, die leiden tot een nieuw, gezond evenwicht in de exploitatie van het Sportbedrijf Raalte. Begin 2019 is daarom opdracht gegeven voor een bedrijfseconomisch-commercieel onderzoek. Het onderzoek heeft inzicht gebracht in de oorzaken van de kanteling naar het verlies. De raad wordt een voorstel gedaan hoe de exploitatie van het Sportbedrijf weer in een gezond evenwicht kan komen.

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk