Rond de Tafelgesprek

Locatie: vergaderzaal de Gunne

Aanvang: 19.30

Eindtijd: 22.00

Toelichting: Er wordt een presentatie gegeven, er zijn geen stukken.

Voorzitter: dhr. H.L.H. Lammers

 

Vanavond is er een Rond de Tafelgesprek met het volgende onderwerp op de agenda:

 

  • Raadsvoorstel – en besluit Kadernota 2023-2023 (ter bespreking)

In het Roalter Akkoord is afgesproken in het voorjaar een extra moment te creëren om de afspraken in het raadsakkoord af te wegen tegen andere opgaven. Hiervoor is de Kadernota opgesteld. Hierin legt de gemeenteraad integraal zowel op inhoud als financiën de prioriteiten vast als opmaat naar de begroting.

 

U bent van harte welkom om mee te luisteren of mee te praten.

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk