Rond de tafelgesprek

Donderdagavond 5 maart is er weer een Rond de tafelgesprek, deze keer staan er 3 onderwerpen op de agenda:

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Heeten, De Veldegge (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)

Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan De Kleine Hagen fase 2 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)

Raadsvoorstel ruimtelijk kwaliteitsplan Centrum Raalte (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk) Afgelopen jaar is in samenspraak met inwoners, ondernemers en gebruikers van de openbare ruimte een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld voor het centrum van Raalte. In het ruimtelijk kwaliteitsplan Centrum Raalte wordt een visie gegeven op de ruimtelijk kwaliteit van het centrum zowel qua beeldkwaliteit als gebruikskwaliteit. Voorgesteld wordt het Ruimtelijk Kwaliteitsplan centrum Raalte vast te stellen en te hanteren als richtinggevend document bij toekomstige ruimtelijk fysieke ingrepen in de openbare ruimte van het centrum van Raalte.

Komt u meepraten? u bent van harte welkom!  kijk dan naar de mogelijkheden: https://www.raalte.nl/meepraten

Interessant? Deel het direct met uw netwerk