Rond de Tafelgesprek

Vanavond is er aansluitend aan de raadsvergadering (rond 20.00 uur) een Rond de Tafel gesprek. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

  • Kaderstelling Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

In 2020 wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) opgesteld. De belangrijkste opgaven daarin zijn een risico-gestuurde vernieuwing van riolering, het ontvlechten van hemelwater en afvalwater en ruimtelijke aanpassingen om schade bij extreme regenval te voorkomen.

Concept Regionale Energiestrategie West Overijssel (RES)

West-Overijssel, waar Raalte deel van uitmaakt, is één van de 30 energieregio’s in Nederland. Elke energieregio stelt, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord, een Regionale Energiestrategie (RES) op. Hierin wordt aangegeven hoe de regio de taakstelling uit het klimaatakkoord wil invullen. Het gaat hierbij om zonne- en windenergie en de warmtetransitie.

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

Helaas kan er bij de RdT geen publiek aanwezig zijn ivm de coronacrisis. Wel kunt u het gesprek volgen via de livesteam:  Meekijken

Interessant? Deel het direct met uw netwerk