Rond de Tafelgesprek

Donderdagavond 8 oktober 20.15 uur (aansluitend aan de raadsvergadering) is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen:

  • Evenementenbeleid (informatief)
  • Koersdocument corona (door agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

Meespreken is door de coronamaatregelen niet mogelijk. Als je wilt inspreken, kun je
jouw bijdrage uiterlijk 8 oktober 12.00 uur mailen naar griffie@raalte.nl De griffie
zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor
agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere
belanghebbenden.

Klik voor de volledige agenda:   Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk