Rond de Tafelgesprek

Vanavond om 19.30 uur is er een Rond de Tafelgesprek met de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Nieuw Heeten, partiële herziening nr. 1,
    locatie Timmermanshuis (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
  • Ontwikkelen Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH-taken) uitvoeringsbeleid (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
  • Bijpraatsessie Omgevingswet (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

Deze vergadering is online. Wilt u de vergadering volgen dan kan dit via de volgende link:

Live

De volledige agenda en stukken zijn hier in te zien:

Agenda

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk