Rond de Tafelgesprekken

Aanstaande donderdag 19 november om 19.30 uur zijn er twee Rond de Tafel gesprekken.

Als je wilt meepraten kan dit digitaal via MSTeams. Aanmelden kan tot uiterlijk 19 november 2020 12.00 uur via griffie@raalte.nl Je kunt jouw bijdrage ook mailen. De griffie zorgt ervoor dat jouw bijdrage te lezen is voor de raadsleden. Dit geldt ook voor agendapunt 4: Onderwerpen ingebracht door inwoners en andere belanghebbenden.

De volgende onderwerpen staan op de agenda’s:

RdT 1:

Raadsvoorstel Economische Agenda

Raadsvoorstel deelnemen aan het vervolg van het experiment centraal tellen

Agenda

 

RdT 2:

Raadsvoorstel Verklaring van geen bedenkingen zonnepark Kanaaldijk Zuid Heino

Raadsvoorstel Omgevingsvisie ‘Horizon gemeente Raalte 2040’

Raadsvoorstel bestemmingsplan Heinoseweg 15 / Raalterstraat 66

Agenda

Interessant? Deel het direct met uw netwerk