Rond-de-tafelgesprekken

Donderdag 2 september zijn er om 19.30 uur twee rond-de-tafelgesprekken:

RdT 1

Locatie: Raadzaal

Voorzitter: Mark Kampman

  • Raadsvoorstel aanpassingen verordening marktgelden en onderzoek warenmarkten
  • Raadsvoorstel Regionale Visie Jeugdhulp IJsselland 2021-2025

Ga voor de volledige agenda naar:  Agenda

 

RdT 2:

Locatie: De Gunne

Voorzitter: Willy Westenenk

  • Raadsvoorstel verklaring van geen bedenkingen voor het drijvend zonnepark op de
    Reko-plas bij Luttenberg
  • Raadsvoorstel Zomernota 2021
  • Temporiseren bespreking windenergie
  • Informatiesessie gebiedsgerichte aanpak stikstof

Ga voor de volledige agenda naar: Agenda

 

Beide rond-de-tafelgesprekken zijn te volgen via:  Live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk