Rond de Tafeloverleg 1

Locatie: Raadzaal

Voorzitter: dhr. Mark Kampman

 

Donderdagavond 28 oktober om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Hoorzitting Programmabegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 (door de

agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

  • Raadsvoorstel belastingverordeningen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld

als bespreekstuk)

  • Raadsvoorstel adviesraad sociaal domein (door de agendacommissie voorgesteld als

bespreekstuk)

  • Raadsvoorstel vaststelling warmtevisie gemeente Raalte (door de agendacommissie

voorgesteld als bespreekstuk)

  • Toekomstperspectief Kracht van Raalte (door de agendacommissie voorgesteld als

bespreekstuk)

  • Bijpraten Corona en organisatieontwikkeling (door de agendacommissie voorgesteld

als bespreekstuk)

 

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

 

U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk