Rond de Tafeloverleg

Vanavond 3 maart om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda:

 

  • Raadsvoorstel suppletie-uitkering Niet Gesprongen Explosieven 2020-2021 (door de

agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)

  • Raadsvoorstel vaststelling bestemmingsplan Witteveensweg 15 Heeten (door de

agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)

  • Raadsvoorstel bevoegdheden raad & college onder de Omgevingswet (door de

agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

  • Raadsvoorstel participatie onder de Omgevingswet: aanwijzing gevallen waarin

participatie verplicht is (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

  • Raadsvoorstel instellen Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (door de

agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

  • Raadsvoorstel verordening Nadeelcompensatie gemeente Raalte 2022 (door de

agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

  • Ruimtelijke ontwikkelstrategie (verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle) (door de

agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

 

Klik hier voor de volledige agenda:  Agenda

 

Deze vergadering gaat via MS Teams, U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk