Rond de Tafeloverleg 2

Donderdagavond 2 december om 19.30 uur is er een Rond de Tafeloverleg met de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Raadsvoorstel centrale telling van stemmen GR verkiezingen 2022 (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)
  • Raadsvoorstel aanwijzingsbesluit Algemeen belang leningen SVn(door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)
  • Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Herenbrinksweg 4 Lierderholthuis (door de agendacommissie voorgesteld als hamerstuk)
  • Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Heino, woningbouwlocatie Molenweg Heino (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
  • Raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan uitbreiding bedrijventerrein Blankenfoort (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)
  • Raadsvoorstel evaluatie Erven in Beweging (door de agendacommissie voorgesteld als bespreekstuk)

Klik hier voor de volledige agenda:   Agenda

Deze vergadering gaat via MS Teams, U kunt de vergadering volgen via de livestream:  https://raalte.notubiz.nl/live

Interessant? Deel het direct met uw netwerk