Rood voor Rood kavels Marissink in Nieuw Heeten

Start kaveluitgifte Rood voor Rood kavels Marissink in Nieuw Heeten

De gemeente Raalte start met de uitgifte van Rood voor Rood kavels in uitbreidingsplan Marissink in Nieuw Heeten. Het betreft vier kavels voor een vrijstaande woning. Om in aanmerking te komen voor één van deze Rood voor Rood kavels moet 1.000 m² leegstaande agrarische bebouwing in het buitengebied van gemeente Raalte worden gesloopt. Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied verbeterd.

Wethouder Wout Wagenmans: “Door het uitgeven van vier Rood voor Rood kavels in particulier opdrachtgeverschap wordt ingespeeld op de woningmarktbehoefte in Nieuw Heeten. Kopers mogen zelf hun architect en aannemer kiezen. Nu de grondprijzen en uitgiftevoorwaarden vastgesteld zijn, ontstaat voor belangstellenden duidelijkheid over de voorwaarden waaronder een Rood voor Rood kavel kan worden verkregen.”

Uitgiftevoorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Rood voor Rood kavel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan op het moment van inschrijving. Deze voorwaarden vindt u op www.raalte.nl/marissink Heeft u een vraag? Neem dan contact op via info.bouwkavels@raalte.nl.

Inschrijven

Na de zomer volgt een inschrijfperiode van drie weken. Als u geïnteresseerd bent in een Rood voor Rood kavel kunt u zich dan inschrijven via een online inschrijfformulier. Dit formulier is straks te vinden op www.raalte.nl/marissink  De kaveltoewijzing vindt via loting plaats.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk