Ruimte voor mantelzorg

Langer thuis wonen in de gemeente Raalte

Gemeente maakt tijdelijke extra woonruimte voor mantelzorg mogelijk

We worden steeds ouder. Maar willen ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Steeds vaker kiezen mensen ervoor weer bij elkaar te gaan wonen om mantelzorg te kunnen verlenen aan een familielid of goede vriend. De gemeente Raalte wil mogelijk maken dat mensen tijdig hun woonruimte aan kunnen passen om mantelzorg mogelijk te maken. Daartoe heeft het college van B&W enkele richtlijnen vastgesteld.

Landelijk is al geregeld dat extra woonruimte gerealiseerd kan worden om mantelzorg mogelijk te maken. Het moet dan wel gaan om zorgsituaties met een medische verklaring van bijvoorbeeld een huisarts. Wethouder Wout Wagenmans: ”In de gemeente Raalte krijgen we steeds vaker vragen van inwoners die al voorbereidingen willen treffen voordat de zorgsituatie nijpend wordt. Bijvoorbeeld bij een progressieve ziekte. Dat vind ik een goede zaak. In een acute zorgsituatie wil je je niet druk maken over vergunningen en verbouwingen. In situaties waar binnen afzienbare tijd een mantelzorgsituatie te verwachten is, geef ik graag de ruimte om een woning al ‘mantelzorgklaar’ te maken.”

Richtlijnen
Om advies te kunnen geven over de situaties waarin tijdig kan worden ingespeeld op mantelzorg heeft de gemeente een aantal richtlijnen opgesteld. De wijkverpleegkundige staat hierin centraal. Zij beoordeelt de persoonlijke situatie van een cliënt en geeft een advies aan het college van B&W. In die beoordeling wordt gezocht naar antwoord op twee vragen:

  1. Maakt de mantelzorger of verzorgde voor wie huisvesting nodig is, het mogelijk dat de verzorgde langer op een zinvolle, verantwoorde manier zelfstandig thuis kan wonen?
  2. Is aannemelijk – is de kans groot – dat de noodzaak tot mantelzorg binnen één á twee jaar ontstaat?

Worden deze vragen met ‘ja’ beantwoord, dan kan het college van B&W meewerken aan het realiseren van extra woonruimte, bijvoorbeeld door het verlenen van een vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke woonunit. Het college weegt ook andere belangen mee, bijvoorbeeld die van buren als het gaat om een tijdelijke extra woonunit.

Beoordeling op maat
De beoordeling van de wijkverpleegkundige is maatwerk. Zij kijkt naar de totale sociale situatie. Wie verleent er zorg? Zijn er anderen die ook zorg verlenen? Hoe staat het met de zelfredzaamheid en is eenzaamheid een onderwerp?

Wethouder Wout Wagenmans: “Elke beoordeling staat op zich. Het gaat mij om situaties waar duidelijk is dat er een mantelzorgsituatie aan zit te komen. Daar wil ik ruimte bieden en in een behoefte voorzien. Het mag duidelijk zijn dat dit beleid niet gaat over vitale 70-jarigen die er nog jaarlijks met de camper op uitgaan”.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk