Ruimtelijk kwaliteitsplan voor een aantrekkelijker winkelcentrum in Raalte

Een vitaal, leefbaar en kwalitatief hoogwaardig winkelcentrum voor nu en voor de toekomst. Dat is wat de gemeente Raalte wil. Daarom wordt gestart met een ruimtelijk kwaliteitsplan voor het gehele winkelcentrum van Raalte. Hier wordt een halfjaar voor uitgetrokken. Na de zomer verwacht de gemeente het resultaat naar buiten te kunnen brengen.

Het ruimtelijk kwaliteitsplan moet een ruimtelijk kader bieden voor de uitwerking van nieuwe projecten en initiatieven waarin de kwaliteiten van het centrum van Raalte worden geborgd.

Eén overkoepelend plan
Een belangrijke plek in Raalte is de Grote Markt. Het hart van het winkelcentrum. De functionaliteit van het plein, maar ook de sfeer is van grote waarde voor het gehele centrum. En er zijn meer plekken in het centrum waar ruimtelijke opgaven liggen. Om te voorkomen dat er voor iedere plek eigen kwaliteitseisen worden bepaald, is gekozen voor één overkoepelend plan voor het gehele centrum.

Brede samenwerking
Bij het opstellen van het plan wordt samenwerking gezocht met onder andere het ROV. Samen wordt toegewerkt naar een breed gedragen plan. Een plan gericht op de toekomst, dat voorziet in duurzaamheid.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk