SallandGlas: Kan het goedkoper?

Graag wil Salland Glas reageren op het artikel ‘6 vragen over Glasvezel in Salland’ zoals dat zaterdag 24 januari in deze krant stond. In de eerste plaats is het natuurlijk positief als journalisten zich in de materie verdiepen en met kritische vragen de lezers helpen bij het maken van keuzes. Daar is niets mis mee. Het is zelfs een belangrijke functie van de krant.
In het betreffende artikel zijn de gebruikte feiten onvolledig en er wordt een onjuiste weergave van de achtergrond gegeven. Hierdoor worden lezers niet geholpen in het maken van keuzes.

In de vraag over de kosten zet de journalist zeer grofmazig allerlei kosten naast elkaar. Zo wordt met een korte slag gesteld dat de buitengebiedtoeslag in Salland € 2500,=, in Hellendoorn € 1250,= en in Gelderland slechts € 500,= bedraagt. Die bedragen zijn afkomstig uit separate persberichten van de dagen ervoor en uiteraard roepen die verschillende bedragen vragen op. Ook bij ons. Vragen die schreeuwen om een antwoord en vragen die wij inmiddels hebben neergelegd bij de provincie. Helaas hebben wij het plaatje hierover nog niet compleet, maar het is al wel duidelijk dat elk bedrag een aanvullend verhaal heeft. Zo komt de € 1250 van Hellendoorn uit een besluit van het college van B&W en ligt er nog geen uitvoeringsplan om het aan te leggen. Verder is dit het bedrag tót 10 meter vanaf de weg, en moet iedereen de méérkosten voor het graven zelf bijbetalen. Over leges wordt niet gerept. Er wordt momenteel, zo hebben we begrepen, nog hard gewerkt aan meerdere opties. Het gerucht gaat dat één dezer dagen er een nieuw voorstel komt, dat weer afwijkt van dit bedrag….

Het bedrag van € 500 in Gelderland wekte ook onze verbazing. Uit achterliggende, maar niet bekend gemaakte, stukken blijkt dat de provincie de 24 miljoen euro aan investering weer terug wil hebben. Er circuleren stukken waaruit blijkt dat de deelnemers náást de eenmalig € 500,- een toeslag betalen van tussen de 6 en 10 euro per maand, gedurende 25 jaar. Een rekensom leert dan dat in Gelderland de deelname kosten ook rond de 3000 euro liggen. Maar ook hier: er is niets bekend over rentepercentages, over de legeskosten, over de providers…. De komende maanden zal blijken hoe ‘houdbaar’ de aannames zijn.

Ter vergelijk: in Winterswijk is vorig jaar een belangstellingregistratie geweest, waarbij de eenmalige aansluitkosten waren berekend op ‘eenmalig € 3630,=’ (http://cbbw.nl/wat-kost-het/).

De journalist gaat verder in op de benadering die SallandGlas heeft gekozen en schrijft dat SallandGlas heeft gekozen voor ‘het slechtste scenario’ en ‘marketing-technisch onhandig om mensen over de streep te trekken’. Zonder in een discussie over woordgebruik te vervallen willen we benadrukken dat SallandGlas uitgaat van ‘een realistisch en betrouwbaar scenario’. Het slechtste wat we hadden kunnen doen is uitgaan van meevallers om vervolgens tegen de leden te moeten vertellen dat de aanleg niet doorgaat, omdat de financiering niet sluitend is te krijgen. ‘Jezelf rijkrekenen’ is een valkuil waar SallandGlas juist NIET voor gekozen heeft.

SallandGlas heeft gekozen voor een opzet op basis van valide argumenten. De argumenten zijn: de feitelijke kosten van aanleg (zónder meevallers in te calculeren), de kosten van financiering (met een actueel rentepercentage), met een (voor de subsidie) minimale deelname van 60% én een redelijk bedrag aan legeskosten. Daarbij hebben we onszelf als extra eis opgelegd dat de gemiddelde totaalkosten voor deelnemers niet méér mogen zijn dan nu: circa 70 euro per maand.

De opzet van SallandGlas voorziet in al deze elementen, waarbij de toeslag € 14,75 per maand is gedurende MAXIMAAL 20 jaar. Met de nadruk op maximaal.

Immers: áls de aanbesteding méévalt, dan komt dat ten goede aan de deelnemers. En als we kunnen financieren tegen een lagere rente, dan komt ten goede aan de deelnemers. En als het deelnamepercentage, nu of later, hoger wordt dan 60%, dan komt dat ten goede aan de deelnemers. Oftewel: dan wordt de termijn van de toelage geen 20 jaar, maar 18, of 16 of 15 et cetera. En dat betekent dan uiteraard óók dat de deelnemers die nu kiezen voor de eenmalige afkoop een deel (’naar rato’) van het bedrag terugkrijgen.

Verder een niet onbelangrijk punt: het bedrag wordt niet betaald aan een commercieel bedrijf of een overheid, maar aan de coöperatie, waar de deelnemers zélf lid van zijn. SallandGlas is een initiatief van en voor de inwoners’, opgezet door vrijwilligers die slechts één doel hebben: zorgen dat er eindelijk (betaalbaar) snelinternet komt in het buitengebied. Niet meer en niet minder.

En let wel: Wij hangen als eersten de vlag uit als er mórgen alsnog een bedrijf komt die glasvezel (tegen betaalbare prijzen) gaat aanbieden in het buitengebied van Salland. Dan zullen we dat toejuichen en steunen. Op voorwaarde dat het concreet is, en niet om te vertragen. Het gaat ons niet om SallandGlas als organisatie. Integendeel. Het gaat ons om de leefbaarheid en kracht van het buitengebied! Voor de ouderen, de thuiswerkers, de studenten en de bedrijven.

En als het ‘Model Gelderland’, of welk ander initiatief ook, elementen bevat die wij ook binnen SallandGlas kunnen toepassen, zullen we dat zeker doen! Uiteraard komen de voordelen daarvan ook weer ten goede aan de deelnemers. Dat is juist de kracht van SallandGlas.

De journalist stelt als laatste de vraag: Als Sallanders zien dat breedband ook voor 500 euro kan, betekent dat dan het einde van SallandGlas?

Ons antwoord aan deze journalist, maar vooral aan alle inwoners van het buitengebied, is op deze vraag is: Nee! Als blijkt dat het goedkoper kán, dan zullen we als SallandGlas die kans pakken. Het ‘slechtste scenario’, om in de woorden van de journalist te blijven, is als mensen vanwege deze publicaties gaan afwachten en deze kans voorbij laten gaan.

Het beste scenario daarentegen is dat iedereen die in het gebied woont zich vandaag nog aanmeldt. Hoe eerder we die zestig procent hebben, des te sneller er gegraven wordt.

En zoals aangegeven: áls de leges omlaag gaan, áls de aanbesteding meevalt, áls de rente op de leningen meevallen, áls de deelname boven de 60% komt…. dan komen die meevallers ten gunste van de leden/deelnemers!

Met deze insteek kunnen de deelnemers er altijd zeker van zijn dat het glasvezel in het buitengebied van Salland wordt aangelegd tegen de laagst mogelijke kosten, en dat zij profiteren van meevallers.

Wij (en met ons de vertegenwoordigers van de Plaatselijke belangen, ondernemersverenigingen, LTO Salland en inmiddels ruim 600 deelnemers) zijn ervan overtuigd: het is nu of nooit! Inschrijven kan via de website.

Ben Nijboer,
voorzitter SallandGlas.

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk