Schriftelijke vragen over de maatschappelijke stage

Onlangs heeft Landstede een manifest met betrekking tot de maatschappelijke stage aangeboden aan het college. Dit manifest wordt door meerdere organisaties binnen de gemeente Raalte gesteund.

De verplichte maatschappelijke stage was een prima middel om de sociale betrokkenheid te waarborgen. Maatschappelijke stagiaires brengen verlichting in de zorg, vergroten de leefbaarheid in wijken/ de kernen, werken voor natuur en milieu, helpen vrijwilligersorganisaties, verfrissen de politiek, maken diverse doelgroepen wegwijs op het web, helpen in de strijd tegen eenzaamheid, enzovoorts….. Daar komt bij dat uit cijfers blijkt dat van de ruim 500 scholieren welke zijn ingezet ca. 15 % vaak aan de slag gaan als vrijwilliger.

Met het oog op de steeds groeiende vraag naar vrijwilligers en de wens om meer participatie binnen de maatschappij, is het voor Gemeentebelangen belangrijk dat de gemeente Raalte dit manifest gaat ondersteunen.

Daarom heeft ons raadslid Mark Kampman vandaag namens Gemeentebelangen vragen richting het college uitgezet:

  1. wat gaat het college met het manifest doen?
  2. zijn er mogelijkheden om de maatschappelijke stage te behouden binnen het onderwijs in Raalte?
Interessant? Deel het direct met uw netwerk