Schriftelijke vragen WMO bijdrage

Het kabinet wil in 2019 een vaste maximale bijdrage Wmo van € 17,50 invoeren. Vanaf 2020 gaat het abonnementstarief WMO gelden. Dit komt in de plaats van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage. GemeenteBelangen maakt zich zorgen over de kosten die deze wijziging met zich meebrengt. Daarom heeft GemeenteBelangen afgelopen week een aantal schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders.

GemeenteBelangen maakt zit zorgen om de financiële gevolgen bij het invoeren van het abonnementstarief WMO en vraagt aan het college of deze zorgen worden gedeeld. De algemene verwachting is dat door deze wijziging meer inwoners een beroep gaan doen op de WMO. Hoe kijkt het college tegen deze verwachting aan en hoe denkt het college eventuele tekorten die door het abonnementstarief WMO kunnen ontstaan op te vangen. Tevens vraagt GemeenteBelangen zich af of het college nog andere risico’s ziet rondom de invoering van het abonnementstarief.

Hier zijn de schriftelijke vragen te lezen:

Interessant? Deel het direct met uw netwerk