Seniorenbezoeken in Heeten en Broekland

Seniorenbezoeken in Heeten en Broekland

Senioren tevreden met voorzieningen

 

Senioren in Heeten en Broekland zijn over het algemeen tevreden met de voorzieningen in hun omgeving. Dat blijkt uit gesprekken die WijZ Welzijn in 2017 in opdracht van de gemeente Raalte gevoerd heeft met 70-plusser in deze dorpen.

 

Alle respondenten in Broekland en 80% van de respondenten in Heeten geven aan dat ze momenteel in een passende woning wonen, dat ze tevreden zijn met de sociale contacten op wie zij ook een beroep kunnen doen bij praktische zaken en dat ze financieel rond kunnen komen. Tweederde neemt deel aan de activiteiten die in het dorp georganiseerd worden. Daarnaast zijn veel respondenten actief in het doen van vrijwilligerswerk en uitvoeren van hobby’s.

Met deze bezoeken krijgt de gemeente Raalte inzichtelijk welke thema’s voor senioren belangrijk zijn, waar het goed gaat en waar verbeterpunten liggen. Waar mogelijk zijn inwoners tijdens het interview direct geïnformeerd of geholpen bij bepaalde vraagstukken.

De seniorenbezoeken worden afgelegd in alle dorpen binnen de gemeente Raalte, waardoor elke vier jaar alle 70-plussers worden bereikt. Tijdens deze gesprekken komen verschillende leefgebieden aan bod zoals wonen, financiën, sociale relaties, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, hobby’s en activiteiten.

Over de kernteams

Elke kern in de gemeente Raalte heeft een eigen Kernteam dat zich inzet om de leefbaarheid op het gebied van zorg en welzijn in het dorp te vergroten. Iedereen kan bij het Kernteam aankloppen als er behoefte is aan mensen die meedenken of een initiatief ondersteunen.  Dit kan bijvoorbeeld gaan om een wekelijkse buurtmaaltijd, een bewegingsactiviteit, of het organiseren van een schoonmaakactie in het dorp.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk