Sportbedrijf Raalte B.V. staat klaar in de startblokken

Woensdag 17 december heeft wethouder Gosse Hiemstra bij de notaris zijn handtekening gezet onder de statuten van Sportbedrijf Raalte B.V. Met de ondertekening is de officiële oprichting een feit en de verzelfstandiging per 1 januari 2015 gerealiseerd. Voor de sportverenigingen komt er door de verzelfstandiging een duidelijkere scheiding tussen gemeentelijk beleid en uitvoering door het Sportbedrijf.

Hoge kwaliteit

De kwaliteit in dienstverlening die het Sportbedrijf de afgelopen jaren heeft geboden, blijft in de nieuwe organisatievorm onverminderd hoog. Het Sportbedrijf staat midden in de samenleving en luistert naar de vraag van inwoners, verenigingen en maatschappelijke partners. Enerzijds om het huidige aanbod verder te optimaliseren, anderzijds om nieuw aanbod te ontwikkelen.

sport

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen het Sportbedrijf. De Raad van Commissarissen bestaat uit voorzitter Herman Holtmaat (Luttenberg, procesmanager en actief betrokken bij Stichting Sportbelangen Luttenberg), Jeroen de Vries (Raalte, bedrijfskundige en betrokken bij een lokale sport) en Louis Peeters (voormalig inwoner Heeten, organisatieadviseur en oud directeur-bestuurder Mijn Plein Raalte). De commissarissen hebben allemaal hun sporen verdiend en staan midden in de Raalter samenleving. Er is nadrukkelijk gezocht naar personen die affiniteit met sport hebben, die weten wat er leeft in Raalte en die specifieke kennis meebrengen. Met de aanstelling van de drie commissarissen is er expertise op het terrein van sport, personeelszaken en financiën. Dit zijn voor het Sportbedrijf sleutelelementen voor een goede bedrijfsvoering. Doordat de commissarissen nauw betrokken zijn bij de gemeente Raalte, kunnen zij goed de ambities van het Sportbedrijf bewaken.

Denk mee!

In het begin van het nieuwe jaar zal het nieuwe Sportbedrijf zich nadrukkelijk profileren en presenteren richting klanten, de sportverenigingen en haar overige partners. Iedereen die nu al ideeën en suggesties met het Sportbedrijf wil delen of gezamenlijke kansen wil verkennen, is van harte welkom. Maak daarvoor een afspraak door een e-mail te sturen naar info@sportbedrijfraalte.nl of te bellen naar (0572) 347 950. Meer informatie over het Sportbedrijf Raalte en haar diensten is te vinden op de website www.sportbedrijfraalte.nl.

 

 

 

 

 

Interessant? Deel het direct met uw netwerk