St. Antoniusschool in Mariënheem krijgt een schoolzone

De gemeente Raalte gaat de parallelweg voor de St. Antoniusschool in Mariënheem inrichten als schoolzone. Met de aanleg van deze zone verbetert de gemeente de verkeersveiligheid, zodat de leerlingen veiliger naar school kunnen.  De schoolzone wordt in het najaar aangelegd.

De parallelweg voor de school wordt een paar keer per dag veelvuldig gebruikt door leerlingen, ouders en begeleiders. Op de fiets of lopend zijn zij kwetsbaar. De schoolzone moet voor een veiliger schoolomgeving zorgen. Door de herkenbare inrichting wordt de weggebruiker geattendeerd op de aanwezigheid van de school.

Wethouder Wagenmans: “De wens voor een schoolzone is bij de school en ouders al langere tijd groot. Begrijpelijk, want het is het belangrijk dat kinderen veilig naar school kunnen. Ik ben dan ook blij dat wij samen met Rijkswaterstaat aan deze wens kunnen voldoen.”

Samenwerking
De betreffende parallelweg is eigendom van Rijkswaterstaat, maar valt buiten het N35 project waarin de verkeersveiligheid op verschillende oversteken op de N35 wordt verbeterd. Hierdoor is het niet mogelijk om de schoolzone te financieren uit het project. De gemeente Raalte neemt daarom de realisatie van de schoolzone op zich. Rijkswaterstaat levert een bijdrage in de kosten.

Interessant? Deel het direct met uw netwerk