Bestuurszaken

Gemeentebelangen Raalte is ontstaan uit een groep kritische inwoners, maar dat betekent niet dat we alleen maar aan de zijlijn roepen hoe het anders moet. Al vele jaren weten we hoe het is om het college mede vorm te geven en bestuursverantwoordelijkheid te dragen. Het geeft ons de kans om al vanaf de ‘tekentafel’ mee te denken en beleid te maken. Deze bestuursverantwoordelijkheid is iets waarvoor we ook in de komende periode niet weglopen. We gaan voor een gemeente met een eigen identiteit die we wat ons betreft nog verder kunnen uitbouwen. We willen nog meer samenwerken met de inwoners en ondernemers.

  • Raalte blijft een sterke en onafhankelijke plattelandsgemeente
  • ‘Raad op pad’ wordt uitgebouwd
  • De Kindergemeenteraad krijgt meer vorm
  • Er wordt onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van een jongerenraad
  • De inwoners van de gemeente Raalte blijven een uitnodiging ontvangen om als gast een raadsvergadering bij te wonen
  • Wij willen meer experimenteren met meer zeggenschap voor burgers
  • Initiatieven van inwoners kunnen rekenen op ons enthousiasme
Interessant? Deel het direct met uw netwerk