Economie en Toerisme

Er is in de afgelopen periode veel verbeterd als het gaat om het draagvlak dat de gemeente heeft bij ondernemend Raalte. We hebben ons oor goed te luister gelegd om te vernemen welke wensen er zijn.  Wat Gemeentebelangen betreft mag de samenwerking nog verder worden versterkt. We hebben genoeg om trots op te zijn. Dat blijkt zeker ook uit de film ‘Made in Raalte’ die een mooie voorbode is om het bedrijfsleven van Raalte in de regio nog meer op de kaart te zetten.

Eén van de belangrijkste pijlers van de gemeente Raalte is het toerisme en daar moeten we onze Sallandse bescheidenheid ook eens wat meer laten varen. In combinatie met het Vechtdal, de Sallandse Heuvelrug, de IJssel en de steden Deventer en Zwolle hebben we toeristisch goud in handen.

  • De gemeente moet nog meer de samenwerking zoeken met het bedrijfsleven omdat ondernemers de motor zijn van onze lokale economie en een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de dorpen
  • We maken ons hard voor een betere aansluiting van het onderwijs op de wensen van het bedrijfsleven
  • Alle kernen moeten beschikken over leefbare en aantrekkelijke (winkel)centra
  • Door samenwerking met andere toeristische gebieden als het Vechtdal, de Kop van Overijssel en Twente te stimuleren, groeit de status van Raalte en Salland als toeristische trekpleister
  • Bedrijven moeten de kans krijgen zich in hun eigen kern te vestigen of uit te breiden
  • De leefbaarheid van het buitengebied krijgt een stevige impuls als het voor agrarische bedrijven gemakkelijker wordt om van bestemming te veranderen
  • Iedere inwoner van de gemeente Raalte verdient de kans op een passende vorm van scholing, (maatschappelijke) stage, werk of dagbesteding
Interessant? Deel het direct met uw netwerk