Financiën

Gemeentebelangen wil een financiële koers varen die het midden houdt tussen een ouderwetse boekhouder en een moderne ondernemer. Dat is enigszins cryptisch, maar wat we er mee bedoelen, is dat we ons enerzijds nog steeds geen rare financiële bokkensprongen willen veroorloven. En anderzijds willen we zeker meer doen dan alleen op de winkel passen. De tijd leent zich er voor om (verantwoorde) uitgaven te doen.

  • De gemeentelijke financiën zijn gezond en solide en dat willen we zo houden!
  • We zijn voorstander van een degelijk financieel beleid gericht op de lange termijn.  We blijven financieel wendbaar en weerbaar en beschikken over voldoende financiële reserves
  • Er komt meer ruimte om te investeren in de gemeenschap, maar tegelijk worden we geconfronteerd met flinke financiële opgaven. We kijken daarom goed wat lokaal nodig is
  • De lokale lasten moeten stabiel en relatief laag blijven. Wel streven we er naar dat de tarieven zoveel mogelijk kostendekkend zijn. Het is daarom zaak scherp te letten op de balans tussen kosten en inkomsten
  • Door samenwerking met ketenpartners en meer digitale dienstverlening richting inwoners en bedrijven moet het mogelijk zijn de uitvoeringskosten van de gemeentelijke organisatie zo laag mogelijk te houden
Interessant? Deel het direct met uw netwerk