Jeugd en Leef omgeving

Het is belangrijk dat we de randvoorwaarden maken voor de jeugd van nu om straks in hun eigen kern te kunnen blijven wonen. Dat betekent voldoende aanbod aan gevarieerde woningen en zeker ook een prettige leefomgeving. Daar willen we ook de jongeren (nog meer) bij betrekken. We zien het als een opdracht om de jeugd te interesseren voor modern noaberschap, een veilige buurt en vrijwilligerswerk. En daarbij is het aan de gemeente om te stimuleren en waar mogelijk te faciliteren.

  • Door goed gereedschap beschikbaar te stellen, is het aantrekkelijker om vrijwilliger te worden en/of te blijven
  • Elke kern behoudt z’n scholen met een eigen identiteit en er wordt een passende oplossing geboden voor een veilige schoolomgeving
  • Door meer (modern) noaberschap te stimuleren, leveren we een bijdrage aan een veilige buurt
  • We gaan ons inspannen om jongeren meer te interesseren voor hun leefomgeving
  • Als voorstander van natuurlijk spelen, maken we ons hard voor groenere speelplekken in de wijken
  • In samenwerking met de landelijke en provinciale overheid willen we ons inspannen om de hoogspanningskabels boven de bebouwde kom in Raalte-Zuid onder de grond te brengen
Interessant? Deel het direct met uw netwerk