Milieu en Duurzaamheid

De komende raadsperiode willen we ons nog meer inzetten voor stimuleringsmaatregelen op het gebied van milieu en duurzaamheid.  In de komende raadsperiode vormen de overgang naar duurzame energieopwekking en het afkoppelen van het aardgas belangrijke onderwerpen. Dit geldt zowel voor individuele inwoners als voor het bedrijfsleven. De coöperatie Endona in Heeten is een fantastisch voorbeeld van een lokaal initiatief, ontstaan in de gemeenschap en gefaciliteerd door de gemeente!

  • Geen grootschalige toepassing van windmolens. We willen kleinschalige erfgebonden biovergisters stimuleren. Vol inzetten op zonne-energie blijft het uitgangspunt.
  • Onze gemeente moet voorbereid zijn op de gevolgen van klimaatverandering zoals hittestress en wateroverlast.
  • De circulaire economie biedt goede kansen voor ondernemend Raalte. Waar mogelijk willen we dit actief ondersteunen
  • Het gemeentelijk energieloket levert een belangrijke bijdrage om inwoners en (agrarische) ondernemers te stimuleren woningen en bedrijven blijvend te verduurzamen.
  • Plantsoenen, grasveldjes en straten moeten goed worden onderhouden om vervuiling en verloedering tegen te gaan.
  • De voorlichting op scholen over zwerfvuil moet worden voortgezet
  • We willen een fairtrade-gemeente worden om daarmee ook het gebruik van streekproducten te bevorderen
  • Het is belangrijk om duurzame mobiliteit te blijven bevorderen en we zetten daarom in op meer laadpalen voor fietsen en auto’s
  • Om energieneutraliteit en duurzaamheid te bevorderen, streven we naar wijkgerichte energieneutrale plannen
Interessant? Deel het direct met uw netwerk